Bijbelcentrum 

In Nederland is er een Bijbelcentrum in Alkmaar, Amsterdam, Breda, Emmen, Leeuwarden, Leidsche Rijn, Rotterdam, Scheveningen,Tilburg en in België in Merksem bij Antwerpen. 

Wat kan ik er doen?

Elk Bijbelcentrum heeft een inloop die openstaat voor iedereen. We schenken er gratis koffie en thee en de vrijwilligers nemen de tijd voor elke bezoeker en voor de vragen die mensen bezig houden. Elke vestiging heeft verschillende activiteiten rond de Bijbel, het Woord van God. Doordeweeks zijn er clubs voor kinderen en tieners, ochtenden voor vrouwen of waar speciale vragen worden behandeld, Bijbelstudies, momenten waarop voordelig kleding kan worden gekocht of mensen aan tafel gaan voor een gezamenlijke lunch of maaltijd. Kijk welke activiteiten er per Bijbelcentrum zijn en op welke tijden. Vaak zijn er zondagse samenkomsten. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of geloof. Aan een aantal Bijbelcentra is een evangelist verbonden.

Wie zit er achter de Bijbelcentra?

De Bijbelcentra zijn een initiatief van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten, waarvan meer dan 100.000 mensen lid zijn. Centraal staat het geloof in alles wat God ons door de Bijbel (dat is Zijn Woord) leert. Daarbij gaat het om het persoonlijke, hartelijke geloof dat God Zelf in mensen kan werken door de Heilige Geest. Dat geloof verbindt aan Jezus Christus, de Zaligmaker van zondaren.

De Bijbelcentra vindt u op bijbelcentrum.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de Bijbel en het christelijk geloof.