Ev. S. de Visser

Vanaf 2005 wonen wij met ons gezin in Leeuwarden. Een hele verandering vanuit Zeeland. Toch voelen we ons thuis in de Friese hoofdstad. Waarom die verhuizing? Omdat het God zelf was die ons de weg daar heen wees. Niet alleen om daar te wonen, maar ook om te werken. Het timmervak wat ik jaren heb gedaan mocht ik achter me laten, om in Friesland het Woord van de levende God te brengen. Daarvoor hebben wij onze zondagse samenkomsten en allerlei andere activiteiten in ons inloophuis.

Verdere informatie kunt u lezen op onze site.