Kinderbakclub

Eén keer in de 14 dagen hebben we kinderbakclub. Samen bakken we een overheerlijk gerecht! Ondertussen kun je genieten van een Bijbelverhaal en spelletjes. Kom ook!

Kijk voor de actuele datums in de kolom hiernaast.

Tussentijdse nieuwsbrief Bijbel- en bakclub achter de (h)oven

Hieronder kun je foto's kijken om de sfeer te proeven.