Samenkomst

Op dit moment vinden samenkomsten en bijbeluurtje plaats op uitnodiging. Het is helaas nog niet mogelijk om als gast of als vakantieganger hieraan deel te nemen. Uiteraard kunt u de samenkomst wel online volgen.

Ochtenddienst:

 

Middagdienst:

 

De dienst van offerande kan momenteel helaas niet op de gebruikelijke wijze worden gedaan. Toch lopen de kosten voor het kerkelijk leven gewoon door.

U kunt de wekelijkse collecte overmaken op rekening NL79 RABO 01593425 70 ten name van Dep. Voor Evangelisatie.

Het is ook mogelijk om de wekelijkse collecte over te maken via de GIVT app. Klik hier mee voor meer informatie.

Scan met de GIVT app onderstaande QR-code om een gift te doen!

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten. De morgendienst begint om 9:30 en de middagdienst begint om 16:00. U kunt gerust met kleine kinderen langs komen. Er is een ruimte met speelgoed aanwezig waar u met uw kinderen de dienst kunt volgen.

Extra informatie

Elke 1e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst. U kunt dan napraten over de preek en uw vragen kwijt.

Bent u nieuwsgierig en bent u een kerkdienst niet gewend? Kom een keer naar het bijbeluurtje op zondag.

Parkeren

U kunt parkeren achter de school aan de Tulpenburg. De slagboom is open. Op de foto ziet u de straat waar u in moet rijden en de school.