Samenkomst

De samenkomsten vinden zowel fysiek als digitaal plaats, met live YouTube uitzendingen.

 

Ochtenddienst:

 

Middagdienst:

 

Liturgie:

 

Collectes

De dienst van offerande kan momenteel helaas niet op de gebruikelijke wijze worden gedaan. Toch lopen de kosten voor het kerkelijk leven gewoon door.

U kunt de wekelijkse collecte overmaken op rekening NL79 RABO 01593425 70 ten name van Dep. Voor Evangelisatie.

Het is ook mogelijk om de wekelijkse collecte over te maken via onderstaande QR-code:

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten. De morgendienst begint om 9:30 en de middagdienst begint om 16:00. U kunt gerust met kleine kinderen langs komen. Er is een ruimte met speelgoed aanwezig waar u met uw kinderen de dienst kunt volgen.

Extra informatie

Elke 1e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst. U kunt dan napraten over de preek en uw vragen kwijt.

Bent u nieuwsgierig en bent u een kerkdienst niet gewend? Kom een keer naar het bijbeluurtje op zondag.

Parkeren

Tijdens de kerkdienst kunt u gratis parkeren achter het gebouw van KieN en de Kredietbank.

Het adres van dit gebouw is Gardeniersweg 2.

De ingang van het parkeerterrein is aan Tulpenburg. De slagboom is open.

Het parkeerterrein is vlak bij de kerk

Parkeren achter de hoven