Samenkomsten (fysiek en digitaal) 9.30u en 16.00u

De samenkomsten vinden zowel fysiek als digitaal plaats, live via ons eigen YouTube kanaal.

 

ochtenddienst:

 

 

 

MIDDAGDIENST:

 

 

 

Liturgie:

Morgendienst  ( ev. Sdv   ) 

Ps. 89 : 1  

Ps. 119 : 61        

Hand. 5 : 17 – 42 

Ps. 139 : 1 , 14 

Ps. 138 : 4  

Ps. 145 : 1                       

 

Hand. 5 : 38 – 39            

38 En nu zeg ik ulieden: Houdt af van deze mensen en laat hen gaan; want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. 39 Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden.

 

Thema: Adviseur Gamáliël, adviseert in …

1e Wat uit de mensen is 

2e Wat uit God is  


 

Middagdienst  16.00 u (ouderl. Stam ) 

Ps. 145:5,6

Ps. 145:7

Rom. 8:18-39

Ps. 104:14,15

Ps. 96:8,9

Ps. 5:1,2,3

Ps. 5:11,12

 

Tekst: Rom. 8:22-26

Thema: 'Driemaal zuchten'

1. Het zuchten van de schepping

2. Het zuchten van de gelovigen

3. Het zuchten van de Heilige Geest

 

Voor meer informatie over de samenkomsten zie hier.