Open dag 2019

OPEN DAG 2019

Op DV 29 september as. wordt er een open dag georganiseerd op de evangelisatiepost. Het beloofd een mooie dag te worden. Het volgende staat op de planning:


10.00u Opening door Ev. de Visser.

10.15u Presentatie activiteiten post.

11:30u Interview met bezoeker.

12.00u Gezamelijke maaltijd.

13.15u Rondleiding door Leeuwarden met mevr. Karels.

14.30u Zingen in de Waalse kerk in Leeuwarden.

15.00u Sluiting in de Waalse kerk door Ev. de Visser.

 

Iedereen die dit leest is van harte uitgenodigd. We hopen u te zien op de open dag!